Make your own free website on Tripod.com
Rigos, Francesco (*1746 - ) - male
spouse:
----------child: Rigos, Tomaso (*1781 - <1850)